Pest megye tájékoztatása a folyamatos segítségnyújtásról

2017. január 10-én az Isaszegi Humánszolgáltató Központhoz /továbbiakban
IHSZK/ bejelentés érkezett egy külterületen élő idős férfitől.
Bejelentő elmondta, hogy a hideg időjárás miatt házában elfagyott a víz,
illetve a vízrendszer, így teljes mértékben ivóvíz nélkül maradt.
Elmondta továbbá, hogy élelemkészletei is kimerültek. A bejelentést
követően a IHSZK munkatársai tartós élelmiszert, illetve ásványvizet
vásároltak a rászorult idős ember részére. Mivel az IHSZK nem
rendelkezik olyan gépjárművel, melyet külterületen tudnak használni,
kérték az Isaszegi Polgárőrség segítségét az élelmiszer és ivóvíz
eljuttatásában. Ezek után polgárőr kollégák és az IHSZK munkatársa – a
polgárőrség gépjárművével – közösen kiszállították az élelmiszercsomagot
a rászorult idős férfi részére.

11121 1123 01122 0112