Aug 27 Galgahévíz

Tisztelt Elnök úr !

Tájékoztatom, hogy tárgybeli rendezvényünk a terveknek megfelelően eredményesen lezajlott.

 

A polgárőr szervezetek közül a következők vettek részt :

Ø    Országos Polgárőr Szövetség/Polgárőr rádió

Ø    Pest Megyei Polgárőr Szövetség

Ø    Aszód Galga Polgárőr Egyesület

Ø    Bag Polgárőrség Egyesület

Ø    Galgahévíz  Polgárőr  Egyesület

Ø    Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

Ø    Hévízgyörk Polgárőr Egyesület

Ø    Kerekharaszti Polgárőr Egyesület

Ø    Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület

Budaörsi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület

Ø    Biztonságos Vácegresért Polgárőr Egyesület

 

További résztvevők voltak : a Gödöllői Rendőrkapitányság,  Galgamenti Népfőiskola, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata, Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, GALGA-AGRÁR Kft, Galgahévízi Római Katolikus Egyházközség, II. Rákóczi F. Nyugd. Egyesület Galgahévíz.

A Galga Televízió folyamatosan rögzítette az egész napos esemény-sorozatot.

 

A résztevők köszöntése mellett Vanó András polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Az első előadó Dr. Péli László PhD adjunktus, a Szent István egyetem oktatója volt, aki -közismert helybéli polgárként- nem csak kutatóként ismeri Galgahévíz földtani jellemzőit  Kiemelten a termőföldekre fókuszálta előadását, nem megfeledkezve annak társadalom formáló szerepéről sem, óva intve a termőtalaj túlzott és káros terhelésétől.

 

Benke Sándor a turai székhellyel működő Szelektív Kft. vezetőjeként már évtizedes

tapasztatokkal bír a négy társult településen a környezetterhelés káros hatásairól, elóadóként szólt a hulladék ártalmatlanításának, szállításának és elhelyezésének aktuális feladatairól.  Ez az a témakör, amelyhez a legtöbb kérdés és hozzászólás érkezett, polgármester úr bekapcsolódásával pedig kisebb konferencia keletkezett a hatósági feladatok részleges megoldatlanságáról.

 

Talán nagyon kevesen tudják még az alsó Galga-mentén is, hogy Galgahévíz és Hévízgyörk területén a törvény által védett láprét található, amelynek gazdája a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. A Természetvédelmi Őrszolgálat vezetője, Halász Antal tartott előadást a környezet- és természetkárosító bűncselekményekről és szabálysértésekről, az őrszolgálat feladatairól. Riasztó fotókkal szemléltette a legsúlyosabb jogsértéseket, amely esetekben mindig a rendőrség által bevezetett büntetőeljárásra került sor.

 

2016-ban 25 éves a magyar polgárőrség, és 25 éve a polgárőr-oktatás kimagasló egyénisége Dr. Bíró Gyula PhD ny.rendőr alez., c. egyetemi docens, kriminalista.

Tanár úr a Pest megyei Polgárőr Szövetség elnökének dr. Bilisics Péter felkérése alapján vállalta az előadást, amelynek során elsősorban a polgárőrök külterületi feladatairól és az intézkedés-technikáról kaphattunk képet, kitérve a terepbejárás jellegzetes eseményeire, a polgárőr intézkedési lehetőségeire, majd a lovas szolgálat aktuális helyzetére is.

 

Az előadások közben megérkezett a tűzoltó szerkocsi egy egész szakasz tűzoltóval, akik a kultúrház parkolójában gyorsan előkészítették a szemléltetést. A lakossági bemutatónak jó pár helybéli kisgyerek örülhetett legjobban.

 

Az ebéddel ért végett az épületen belüli programunk. A Kodály Zoltán Művelődési Ház munkatársai szakavatott rendezvény-szervezőként biztosították a zökkenő-mentes lebonyolítást, köszönet érte.

 

Délutáni programunk a természeti értékek helyszíni szemléltetésére irányult. Lovaskocsival és három polgárőrautóval vonultunk, hol előttünk, hol utánunk  mindvégig a Galga TV. A galgahévízi láprét keleti szélén Németh András, a Természetvédelmi Őrszolgálat kerületvezetője tartott kiselőadást, elsősorban a védett növény- és állatvilágról, de felelevenítette a láprét évszázados múltját, majd annak feltárását is a 90-es években. A nem gazdasági célú, hanem kifejezetten a vegetációs ciklushoz igazódó fűkaszálást tervezik, ingyenesen felajánlva a szénát a helybéli gazdáknak elszállítás mellett.

A Bika-tó – azaz a hévízi horgásztó – gazdája a GALGA-AGRÁR Kft, melynek ágazatvezetője, Mészáros Miklós fogadott minket a parton. Ismertette a tó kialakítását, a jellemző halfajokat, a telepítés és halgazdálkodás ismétlődő feladatait, az időjárás meghatározó szerepét, majd megismerkedtünk a tógazdaság vagyonvédelmi rendszerével.

A Bika-tó gazdag madárvilágát szorgalmasan kutatja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői Helyi Csoportja, így mi sem természetesebb, hogy a helyi madárvilágot általuk kívántuk kissé jobban megismerni.  A helyi csoport titkára, Kerényi Zoltán – főállásban középiskolai biológia-tanár- aki a madarászok elkötelezettségét meggyőző ismeretanyaggal tanúsította mind a tó környékén fészkelő, mind a vonuló madarak vonatkozásában. Külön szólt a régi homokbányánk – mostani lefedett volt szemétlerakó- területén fészkelő gyurgyalagokról, ami szintén kiemelkedő és védendő helyi érték. A Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai természetesen itt is kapcsolódtak szinte minden témakörhöz.

A rendezvény külterületi részének zavartalanságáról az időjárás-felelős remekül gondoskodott, amelynek a szertár melletti esti bográcsolásnál is örülhettünk. Ez utóbbiért köszönet illeti támogatóinkat is.

 

Galgahévíz, 2016. augusztus 30-án

 

Üdvözlettel : Veres Balog Tamás

elnök  /tel: 06-30-3927322/

szervező: dr Bozlék Mihály titkár 06-30-7187966

Still0829_00074 Still0829_00057 Still0829_00056 Still0829_00054 Still0829_00049 Still0829_00046 Still0829_00045 Still0829_00041 Still0829_00033 Still0829_00031 Still0829_00029 Still0829_00022 Still0829_00093 Still0829_00092 Still0829_00080 Still0829_00078 Still0829_00076 Still0829_00071 Still0829_00063 Still0829_00062 Still0829_00059 Still0829_00048 Still0829_00038 Still0829_00034 Still0829_00032 Still0829_00019 Still0829_00016 Still0829_00014 Still0829_00008 Still0829_00005 Still0829_00003 Still0829_00001 Still0829_00002 Still0829_00060 Still0829_00017 Still0829_00007 Still0829_00010 Still0829_00011 Still0829_00000