Tettenérés az illegális hulladéklerakókon

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség 24 órás szakmai ügyelete a szolgálatban
lévő polgárőröktől az alábbi bejelentést kapta:
2020 július 26-án 17 óra magasságában az Isaszegi Polgárőr Egyesület
tagjai járőrözésük során észlelték, hogy 3 férfi egy fehér, zárt
furgonból pakol az illegális szemétlerakatok helyszínén. Azonnal
értesítették a helyi mezőőri szolgálatot, akik szinte perceken belül a
helyszínre érkeztek. A kiérkezésükig a helyszínt biztosítva a polgárőr
gépkocsival az esetlegesen önkényesen távozni szándékozók útját zárták.
A kezdeti együttműködő hozzáállás hangos “jogi adok-kapok”-ba
torkollott, mert kiderült, hogy a helyszínen egyik környezetszennyező
sem rendelkezik, semilyen személyi azonosságot igazoló okmánnyal, ezért
a polgárőrök a 112-t is értesítették, így rendőri segítség is érkezett
és a szükséges további intézkedés megtörtént!
Ezúton is köszönjük a polgárőrök, mezőőrök önfeláldozó magatartását,
hogy szabadidejükben a köz segítségére voltak!
A közösségi összefogás eredményes volt, hiszen az alpolgármester
asszony, polgármester úr közbenjárása valamint a biztonsági szolgálat
tagjának, a Családok Isaszegért Egyesület vezetőjének és nem utolsó
sorban a rendőrség tagjainak gyors és hatékony közreműködése
elengedhetetlen volt!

qrf

qrf

qrf

qrf